Posted by : Phong Thủy TruThachAnh 28 February 2014

Cảm âm Giấc mơ trưa

Mi rê đồ rê sol
Em nằm em nhớ
Rê sol đố đố,

Một ngày trong veo
Rê sol rế rế

Một mùa nghiêng nghiêng
Mí rế đố rế la,

Cánh đồng xa mờ
La rê đố rế sol

Cánh cò nghiêng cuối trời
Mi rê đồ rê sol

Em về nơi ấy
Rê sol đố đố,

Một bờ vai xanh
rê sol rế đố

Một dòng tóc xanh
Mí rế đố rế la,

Đó là chân trời
La rê đố rế sol

Hay là mưa cuối trời
ĐK :
Sol Sól mí mí mí rế đố rế đố
Và gió theo em trôi về con đường
Sol Sól mí mí mí rế đố rế mí

Và nắng theo em trên dòng sông vắng
La mí rế rế rế đố la đố rề

Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
La mí rế rế rế đố la đố sol

Người đã quên đi những lần em buồn
Lặp lại :D
Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?

 
Sol Sól rế đố .

Một tiếng chuông chùa 

https://www.facebook.com/groups/saotrucvn/

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Kiến thức tổng quan - Trụ Thạch Anh - Powered by Blogger - Designed by SnowBlack -