Posted by : Snow Black 13 March 2014QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI
Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều ngói mới
S-D3 L-S M-R Đ-R R-F S L S-D3 L-S M- R R-S S.
Rằng : có đắng cay nên chừ mới có ngọt bùi
Đ-R M-S M-R Đ-R L1 S1 R1-S1 Đ-R L S1.

XEM TIẾP TẠI: http://saotruchay.blogspot.com/2017/04/cam-am-quang-binh-que-ta-oi.html

fb.com/snowblack93

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Kiến thức tổng quan - Kiến Thức Tổng Quan - Powered by Blogger - Designed by SnowBlack -