Posted by : Phong Thủy TruThachAnh 28 February 2014

Cảm âm Xuân này con không về - Quang Lê

Fa sol fa đô đô fa sol đố đố
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Đố rế đô sol sol đố rế fá fá
khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Fá sól fá đố đố rế sól đố
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Đố rế đố fa sol la, sol đố đố đố la sol fa sol
nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa ngàn xa
Fa sol fa đô đô fa sol đố đố
Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
Đố rế đô sol sol đố rế fá fá
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
Fá sól fá đố đố rế sól đố
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
Đố rế đố fa sol la, sol đố đố đố la sol đố fa
Trông bánh chưng ngồi chờ sáng, đỏ hây hây những đôi má đào
ĐK :

=> Xem tiếp tại:  http://saotruchay.blogspot.com/2017/04/cam-am-xuan-nay-con-khong-ve-quang-le.html
https://www.facebook.com/groups/saotrucvn/

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Kiến thức tổng quan - Trụ Thạch Anh - Powered by Blogger - Designed by SnowBlack -