Posted by : Snow Black 13 March 2014

Ngôi sao lẻ loi - Phan Đình TùngĐêm nay anh ngồi đây nhìn trời sao anh nhớ em.
mi mi mi rê mi. rê mi sol sol sol la sol.
Nhớ đến những lúc xưa ta hay ngồi.
la la la la sol sol  fa mi.
Đặt bàn tay em trong tay anh, nguyện tình yêu ta mãi xanh.
 re đồ rê rê rê  rê,  rê mi sol sol la sol
Sao trên cao chứng nhân em và anh.
đố đố đố đố si la sol la.
ĐK:


Xem full: http://saotruchay.blogspot.com/2017/04/cam-am-ngoi-sao-le-loi.html

fb.com/snowblack93

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Kiến thức tổng quan - Kiến Thức Tổng Quan - Powered by Blogger - Designed by SnowBlack -